DopravniFoto.cz | Jaroslav Štěpánek

Jaroslav Štěpánek

Autobusy

Karosa B731 1032 1033 1035 1037 1038 1049
Karosa B732 1034* 1042 1046 1048
Karosa C734 1041 1044
Karosa B931 1040
Karosa C934E 1044 1045
Karosa B952E 1031
Karosa-Renault Citybus 12 1022 1023 1024 1025 1026
Karosa-Renault Citelis 12 1029
Iveco Crossway LE 1027
Tedom 123D 1036
Tedom C12G 1043
Mercedes-Benz Citaro 1028 1030

Šedě vyznačené vozy jsou vyřazené
*= Vůz 1034 byl dříve provozován pod číslem 1047